Τιμοκατάλογος χρεώσεων courierΠαρακάτω ακολουθεί ο τιμοκατάλογος χρεώσεων από την ιστοσελίδα μας για αποστολή φακέλου ή δέματος, σε διάφορες χώρες. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις χρεώσεις χωρίς προειδοποίηση.

ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:
[ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΕΛΛΑΔΑ]
[ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΚΥΠΡΟ]
ΤΥΠΟΣ ΔΕΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΖΩΝΗ ΒΑΡΟΣ ΑΠΟ
σε κιλά
ΒΑΡΟΣ ΕΩΣ
σε κιλά
ΚΟΣΤΟΣ
Φάκελος - μικρό δέμα < 2 κιλά 0,00 2,00 6,00 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά 2,01 3,00 7,50 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά 3,01 4,00 8,50 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά 4,01 5,00 9,50 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά 5,01 6,00 10,50 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά 6,01 7,00 11,50 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά 7,01 8,00 12,50 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά 8,01 9,00 13,50 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά 9,01 10,00 14,50 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά 10,01 11,00 15,50 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά 11,01 12,00 16,50 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά 12,01 13,00 17,50 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά 13,01 14,00 18,50 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά 14,01 15,00 19,50 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά 15,01 16,00 20,50 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά 16,01 17,00 21,50 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά 17,01 18,00 22,50 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά 18,01 19,00 23,50 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά 19,01 20,00 24,50 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά 20,01 21,00 25,50 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά 21,01 22,00 26,50 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά 22,01 23,00 27,50 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά 23,01 24,00 28,50 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά 24,01 25,00 29,50 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά 25,01 26,00 30,50 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά 26,01 27,00 31,50 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά 27,01 28,00 32,50 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά 28,01 29,00 33,50 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά 29,01 30,00 34,50 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά 30,01 31,00 35,50 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά 31,01 32,00 36,50 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά 32,01 33,00 37,50 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά 33,01 34,00 38,50 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά 34,01 35,00 39,50 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά 35,01 36,00 40,50 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά 36,01 37,00 41,50 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά 37,01 38,00 42,50 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά 38,01 39,00 43,50 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά 39,01 40,00 44,50 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά 40,01 41,00 45,50 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά 41,01 42,00 46,50 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά 42,01 43,00 47,50 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά 43,01 44,00 48,50 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά 44,01 45,00 49,50 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά 45,01 46,00 50,50 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά 46,01 47,00 51,50 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά 47,01 48,00 52,50 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά 48,01 49,00 53,50 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά 49,01 50,00 54,50 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά 50,01 51,00 55,50 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά 51,01 52,00 56,50 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά 52,01 53,00 57,50 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά 53,01 54,00 58,50 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά 54,01 55,00 59,50 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά 55,01 1000,00 1001,00 €