Τιμοκατάλογος χρεώσεων courierΠαρακάτω ακολουθεί ο τιμοκατάλογος χρεώσεων από την ιστοσελίδα μας για αποστολή φακέλου ή δέματος, σε διάφορες χώρες. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις χρεώσεις χωρίς προειδοποίηση.

ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:
[ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΕΛΛΑΔΑ]
[ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΚΥΠΡΟ]
ΤΥΠΟΣ ΔΕΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΖΩΝΗ ΒΑΡΟΣ ΑΠΟ
σε κιλά
ΒΑΡΟΣ ΕΩΣ
σε κιλά
ΚΟΣΤΟΣ
Φάκελος - μικρό δέμα < 2 κιλά ECONOMY - ΖΩΝΗ Ι (?) 0,00 0,50 23,00 €
Φάκελος - μικρό δέμα < 2 κιλά ECONOMY - ΖΩΝΗ Ι (?) 0,51 1,00 24,00 €
Φάκελος - μικρό δέμα < 2 κιλά ECONOMY - ΖΩΝΗ Ι (?) 1,01 1,50 26,00 €
Φάκελος - μικρό δέμα < 2 κιλά ECONOMY - ΖΩΝΗ Ι (?) 1,51 2,00 27,00 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά ECONOMY - ΖΩΝΗ Ι (?) 2,01 2,50 1000,00 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά ECONOMY - ΖΩΝΗ Ι (?) 2,51 3,00 1000,00 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά ECONOMY - ΖΩΝΗ Ι (?) 3,01 3,50 1000,00 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά ECONOMY - ΖΩΝΗ Ι (?) 3,51 4,00 1000,00 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά ECONOMY - ΖΩΝΗ Ι (?) 4,01 4,50 1000,00 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά ECONOMY - ΖΩΝΗ Ι (?) 4,51 5,00 1000,00 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά ECONOMY - ΖΩΝΗ Ι (?) 5,01 5,50 1000,00 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά ECONOMY - ΖΩΝΗ Ι (?) 5,51 6,00 1000,00 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά ECONOMY - ΖΩΝΗ Ι (?) 6,01 6,50 1000,00 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά ECONOMY - ΖΩΝΗ Ι (?) 6,51 7,00 1000,00 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά ECONOMY - ΖΩΝΗ Ι (?) 7,01 7,50 1000,00 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά ECONOMY - ΖΩΝΗ Ι (?) 7,51 8,00 1000,00 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά ECONOMY - ΖΩΝΗ Ι (?) 8,01 8,50 1000,00 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά ECONOMY - ΖΩΝΗ Ι (?) 8,51 9,00 1000,00 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά ECONOMY - ΖΩΝΗ Ι (?) 9,01 9,50 1000,00 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά ECONOMY - ΖΩΝΗ Ι (?) 9,51 10,00 1000,00 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά ECONOMY - ΖΩΝΗ Ι (?) 10,01 10,50 1000,00 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά ECONOMY - ΖΩΝΗ Ι (?) 10,51 11,00 1000,00 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά ECONOMY - ΖΩΝΗ Ι (?) 11,01 11,50 1000,00 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά ECONOMY - ΖΩΝΗ Ι (?) 11,51 12,00 1000,00 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά ECONOMY - ΖΩΝΗ Ι (?) 12,01 12,50 1000,00 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά ECONOMY - ΖΩΝΗ Ι (?) 12,51 13,00 1000,00 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά ECONOMY - ΖΩΝΗ Ι (?) 13,01 13,50 1000,00 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά ECONOMY - ΖΩΝΗ Ι (?) 13,51 14,00 1000,00 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά ECONOMY - ΖΩΝΗ Ι (?) 14,01 14,50 1000,00 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά ECONOMY - ΖΩΝΗ Ι (?) 14,51 15,00 1000,00 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά ECONOMY - ΖΩΝΗ Ι (?) 15,01 15,50 1000,00 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά ECONOMY - ΖΩΝΗ Ι (?) 15,51 16,00 1000,00 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά ECONOMY - ΖΩΝΗ Ι (?) 16,01 16,50 1000,00 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά ECONOMY - ΖΩΝΗ Ι (?) 16,51 17,00 1000,00 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά ECONOMY - ΖΩΝΗ Ι (?) 17,01 17,50 1000,00 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά ECONOMY - ΖΩΝΗ Ι (?) 17,51 18,00 1000,00 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά ECONOMY - ΖΩΝΗ Ι (?) 18,01 18,50 1000,00 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά ECONOMY - ΖΩΝΗ Ι (?) 18,51 19,00 1000,00 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά ECONOMY - ΖΩΝΗ Ι (?) 19,01 19,50 1000,00 €
Μεγάλο δέμα > 2 κιλά ECONOMY - ΖΩΝΗ Ι (?) 25,01 1000,00 10000,00 €